Prema propisima koji su stupili na snagu 25.05.2018. godine, a odnose se na zaštitu osobnih podataka dužni smo sve naše stranke obavijestiti o našoj usklađenosti sa svim novinama koje donosi zakon.

U osnovi našeg poslovanja je pružanje usluga i prodaja trgovačke robe koja je vezana za našu djelatnost. U tom smislu želimo istaknuti osnovna načela koja kojima se rukovodimo u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

1. Naručiti kod nas uslugu ili kupiti robu predstavlja vlastitu i svojevoljnu odluku stranke koja nam za potrebe izvršenja naručene usluge ili prodaje robe daje i potrebne osobne podatke. Zbog toga se smatra da nam uz narudžbu stranka ne treba dati dodatnu privolu vezanu uz korištenje osobnih podataka i da je suglasna s time da se ti podaci koriste isključivo u svrhu izvršenja narudžbe, te se kod nas ne kolektiraju i ne obrađuju.
Ovo načelo se odnosi na sve vidove naručivanja usluga ili kupovinu trgovačke robe što uključuje osobni dolazak u studio, slanje datoteka elektroničkim servisima ili nekim drugim oblikom komunikacije koji može biti smatran narudžbom.
2. Svi osobni podaci stranaka koji su nam stavljeni na raspolaganje ne mogu biti dijeljeni ili na bilo koji način upotrebljeni izvan okvira izvršenja zadane narudžbe.
Strankama koje nisu suglasne s tim da nam prilikom naručivanja usluge ili trgovačke robe daju potrebne osobne podatke, nažalost nismo u mogućnosti pružiti uslugu niti prodati robu.

Usluge :: Menu