1-kopiranjeKopiranje

Fotokopiramo laserskim tehnologijama crno bijelo i u koloru do formata A3.
Koristimo više vrsta papira i folija koje razlikujemo po boji i "težini" materijala.
Možete naručiti jednostrano ili obostrano kopiranje ili prilagoditi veličinu kopiranog materijala vašim potrebama.

Usluge :: Menu