1-reprofotografija

Reprofotografija

Naš studio je opremljen za snimanje reprodukcija.
Fotografske tehnike nadopunjene mogućnostima digitalnih intervencija omogućavaju nam da napravimo vrhunski kvalitetne reprodukcije raznih predložaka.
Najčešće se bavimo reproduciranjem umjetničkih djela i to od najmanjih do najvećih formata originala za potrebe arhiviranja, ispisa ili tiska.

Usluge :: Menu