1-retusiranjeRetuširanje i montaža

Ovo poglavlje još jednom jasno pokazuje kako je nemoguće povući jasne granice između tehnologija koje koristimo, jer se putujući fotografijom, pojmovi prepliću i stvaraju jednu zanimljivu mrežu alata kojima postižemo konačni cilj.
Intervencije u fotografski materijal kojima mijenjamo boju pozadine, činimo lice glatkim ili spajamo elemente raznih fotografija u jedno sasvim novo djelo, sastavni su dio našeg radnog dana.

Usluge :: Menu